13

3. Nalej do dvou odměrných válců stejný objem vody a údaj zapiš. Jeden odkrytý válec postav do chladné místnosti (nebo do chledničky), druhý nech stát v teplé místnosti. Změř a zaznamenej teplotu v obou místech. Kolik vody se z obou válců vypařilo za 1 den, za 3 dny a za 5 dní? Objem vypařené vody zapiš a vyvoď závěr.