32

17. Odkud se dostávají různé látky do dešťové vody, odkud do vody v potoce a odkud do podzemní vody?