1

Můžeme zrakem zjistit, že se počet látek v nádobách liší?