1

Usuď jaký význam má tato vlastnost pro život v přírodě?


11