27

12. Zopakuj si:

Kde je v přírodě voda ve skupenství plynném? Kde je ve skupenství kapalném a kde ve skupenství pevném? Napiš příklady.

 

 skupenství plynné

 skupenství kapalné

 skupenství pevné