23

8. Z mraků se někdy tvoří vodní srážky. Uveď příklady různých vodních srážek. Zakroužkuj vodní srážky, které mají skupenství pevné.

Vodní srážky běžné v létě podtrhni.