22

7. Co tvoří mraky? Proč si to myslíš? Zkus svou odpověď vysvětlit.

14

Odhadni, ze kterého mraku bude pravděpodobněji pršet. Označ ho.


mrak kouřový
mrak kupovitý
mrak dešťový