1

30. Zařaď do zobrazení oběhu vody šipky, které ukazují pohyb vody.

5

S čím souvisejí změny skupenství? 


8

Co způsobuje vypařování vody?