9

33. Napiš pod obrázek, který jsi postupně dotvořil(a), co znázorňuje.