1

 Přiřaď k šipkám doplněným do obrázku slova :

                             

                                     stékání, vsakování, vypařování, přijímání rostlinami


11