3

31. Co vše se může stát s vodou, která se na povrch země dostane při dešti?

 

6

 Přiřaď k šipkám doplněným do obrázku slova :

                             

                                     stékání, vsakování, vypařování, přijímání rostlinami