2

Modrými šipkami naznač v obrázku vodu, která se dostává z vodních par na zemský povrch.