1

Červenými šipkami naznač, odkud se voda vypařuje.