1

20. Přiřaď k obrázkům  tato slova: voda povrchová, voda  stojatá, podzemní – pramen, voda tekoucí

4

Červeně podtrhni označení vody, která je podle tvého názoru nejrozšířenější v okolí.