15

29a. Přiřaď k obrázkům slovo „pramen“ a „studna“.

pramen
studna