14

28. Zakroužkuj obrázek, který znázorňuje „rybník“. Podle čeho jsi se rozhodnul(a)?

5

Jak se říká velkým vodním nádržím, které lidé nevytvořili?