8

23. Čím se odlišuje voda na souši (pitná voda ze studně, voda z rybníka apod.)od vody mořské?