1

Červeně podtrhni označení vody, která je podle tvého názoru nejrozšířenější v okolí.


11