1

20. Přiřaď k obrázkům  tato slova:

voda povrchová,  voda  stojatá, podzemní – pramen, voda tekoucí