28

13. Proveď další jednoduchý pokus: do průhledné malé otevřené plastové nádoby nelej trochu vody a dej do mrazničky. Zmrzlou vodu pak vyndej a nech pomalu roztávat. Kde zůstává led a kde se hromadí kapalná voda? Co má větší hmotnost: kapalná voda, nebo led? Jakou teplotu má voda u dna nádoby?

7

Usuď jaký význam má tato vlastnost pro život v přírodě?