10

Tak probíhá oběh látek mezi přírodou neživou a živou i v těchto ekosystémech.

Lidé uměle zakládají i rybníky (vodní ekosystémy).

Nejčastěji je to pro chov ryb, hlavněkaprů.

Ryby obvyklepravidelně přikrmují a potom vylovují.

I v rybnících nejsou pouze kapři, ale žije v nich mnoho dalších organismů, kteří jsou na sobě závislí. 

Všechny vztahy v přírodě závisí na slunečním záření, které dodává energii pro vytváření organických látek i pro uvolňování kyslíku potřebného k dýchání, čili k jejich využívání.

Lidé využívají i tekoucí vodu v řekách a v potocích, kde loví ryby.