66

Porovnej čistotu vzduchu v různých místech


Rozřaď obrázky do dvou skupin:

a) Místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
b) Místa, kde bývá nejčistší vzduch

 

tichá ulice se stromy
horská chata
pole okolo elektrárny
vesnice kolem silnice
město
les
místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
místa, kde bývá nejčistší vzduch