76

Kam patří odpady ?

Přesuň obrázky odpadů k naznačeným třídícím nádobám.