64

Která slova lidé často používají

Přiřaď obrázky pod odpovídající slova.

kniha
papír
dřevo
přírodní zdroj
surovina
výrobek

Přiřaď také pod tato slova odpovídající obrazky.

písek
sklovina
džbán
výrobek
surovina
přírodní zdroj