60

Jak se zcela změní krajina

 

Prohlédni si obrázky:

Co se těží v povrchovém dolu?

 

Doplň, jaký vliv mají  povrchové doly na krajinu. Co se v krajině změní.

Povrchový důl
Zjisti, kde se u nás nejvíce těží uhlí v povrchových dolech.