45

Porovnej  různé půdy a jejich názvy.

Obvykle  se úrodnost  půdy rozlišuje podle obsahu  rozložených částí rostlin  čili humusu, který má černou barvu a  ze               kterého rostliny nejsnadněji získávají živiny pro svůj život.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chernozem#/media/File:Black_Earth_-_Prokhorovka_-_Russia.JPG CC BY-SA 3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bdozem Volné dílo
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Steilufer_in_der_Rostocker_Heide.jpg/800px-Steilufer_in_der_Rostocker_Heide.jpg Pagenkopf&foto - Own work CC BY-SA 4.0

Prohlédni si fotografie tří nejčastějších  půdních typů a na procházce do okolí usuď, který typ asi převažuje u vás – a v kterých místech byl.

Odhadni podle názvu tří  znázorněných typů půdy, která z půd je nejúrodnější a která naopak nejméně úrodná. Doplň věty o tato slova

Nejúrodnější   půda   je      

Méně úrodná  půda   je     

Nejméně úrodná až neúrodná půda  je      


11