57

Nebezpečný živočich

Viděl jsi někde tohoto živočicha? Jak se jmenuje?

Nevíš-li, zjisti z tajenky:

1.část: 2.slabika ze slova „ zaklínadlo“
2. část: 1.slabika ze slova „štěně“
Proč ho máme znát?

Nakresli si úsečku o délce 4 mm. Přibližně tak velké je klíště.


Doplň do vět slova:

bezobratlý, krev, lékař, nemocí, nesnadno, parazit, pinzeta, zčervená

Klíště je  živočich. Je to nebezpečný  , který saje  různých živočichů i člověka. Přitom často přenáší
původce nebezpečných . Klíště přisáté na kůži se  odstraňuje. Má se zachytit  co nejblíže k povrchu
kůže, vyviklat a potom vytáhnout. Kyž se přitom přetrhne,nebo když místo napadené klíštětem , je správné
navštívit .