39

24. Porovnej na glóbusu velikost moří a oceánů a souše. V kruhovém grafu plochu moří a oceánů vybarvi modře.

3

Nakresli si na papír kruh s rozdělením na 2 části naznačující množství sladké a slané vody, vystřihni si dílek, který znázorňuje množství sladké vody a zkus, kolikrát by se ti tento dílek vešel do části znázorňující mořskou vodu. Kolikrát více je tedy mořské vody, než vody sladké.