22

22. Jak souvisí podoby vodních srážek s teplotou vzduchu? Uveď příklady.