19

19. Jak se mění teplota vzduchu v průběhu roku?   Modře podtrhni, kdy je teplota vzduchu nejnižší a  červeně, kdy  je nejvyšší.  

Nakresli pod uvedené roční doby obrázek jabloně.