18

18. Jak se mění teplota vzduchu v průběhu dne? Změř teplotu vzduchu ráno, v poledne a navečer. Opakuj měření 3 – 4  dny a údaje zapiš to tabulky.