11

 11. Změř teploměrem dnešní teplotu vzduchu venku a uvnitř místnosti.