9

9. Stejný plyn ze vzduchu, který je potřebný k hoření, je také potřebný k dýchání.

   Lidé složitými pokusy zjistili, že je to kyslík a že  ho k dýchání potřebují všichni

   živočichové a všechny rostliny na souši i ve vodě.