4

4. Přítomnost  vzduchu můžeme dokázat také jednoduchým pokusem. Podívej se:

Ponoříme  skleničku do vody tak, jak znázorňuje obrázek. Hladina vody  v akváriu musí být alespoň tak  vysoko, jak vysoká je sklenička. Je to snadné? Vysvětli.