2

3. Jakého skupenství je vzduch? Jak můžeš  jednoduše dokázat přítomnost vzduchu kolem sebe?