3

12. Prohlédni obrázek a označ ten, na které je znázorněno správné hospodaření zemědělců.