1

10. Proveď pokus. Udělej si hromádku písku s hladkým povrchem a nalij na ni velký hrnek vody. Nalij stejné množství vody na podobně svažitý povrch půdy pokrytý rostlinami. Porovnej, co se stalo. Změnila se hromádka písku? Změnil se svažitý povrch půdy s rostlinami?