3

9. Uveď příklady různých prací, které si můžeš představit pod označením "hospodaření s vodou“.