1

8. Kde je u vás nejbližší čistírna odpadní vody? Zjisti a pokud možno zakroužkuj toto místo na mapě vaší obce.

2

V mapě ČR zakroužkuj přibližně místo, kde je vaše obec.