6

7. Spoj šipkami naznačené hlavní části čistírny odpadní vody. Které to jsou?