2

4. Jak se lidé musí chovat v území označeném takovými tabulemi?

1

Na některých místech u potoků a rybníku můžeme vidět i takový nápis. Proč je důležitý?