2

Jaký význam mají přepovědi vodních srážek v době, kdy jsou teploty vzduchu vyšší než 00C ?