1

Jaký význam mají přepovědi vodních srážek v době, kdy jsou teploty vzduchu nižší než 00C?