37

20. Kde se můžeš dozvědět předpokládané množství vodních srážek v nejbližších dnech?

10

Jaký význam mají přepovědi vodních srážek v době, kdy jsou teploty vzduchu nižší než 00C?


15

Jaký význam mají přepovědi vodních srážek v době, kdy jsou teploty vzduchu vyšší než 00C ?