33

16. Napiš, co obrázek znázorňuje.

8

Proč lidé takto využívají vodu? 


13

Uveď příklady, kde se takto využívá voda: