35

18.Zakroužkuj obrázek lodí, které měly velký význam při objevování světa.

9

Zjisti některou zajímavost o využívání lodí při poznávání světa.