1

V odpovědích zakroužkuj, jak ty využíváš vodu v létě a jak v zimě.