17

15.Jak různě se voda využívá pro sport a volný čas? 

12

V odpovědích zakroužkuj, jak ty využíváš vodu v létě a jak v zimě.


14

Přiřaď obrázky, ke kterým sportům patří.


16

Umíš plavat?


18

Proč je to důležité?