13

13. Jak se voda využívá ke zlepšování prostředí ve městech a na vesnicích? Napiš k obrázkům, co znázorňuji.

4

Jak je to u vás?


7

Co by se ti ještě líbilo?


10

Připravte si nástěnku s nápady na využití vody v okolním prostředí.