6

10. Jak se jmenuje nejbližší vodní tok?

2

Proč první vesnice a města lidé budovali kolem potoků a řek?